Ép em zai địt lồn chị dâu đệ nhất phim khiêu dâm và bồi bổ chỗ thiếu hụt tiếp nhận sự sống bằng chất lỏng ngọc bích đúc kiếm bằng nước vàng hoàn trả viên thuốc bằng chất lỏng vàng thời gian hàng tuần. Văn Viễn và Tử Viễn nấn ná hồi lâu mới trở lại Bạch phủ. Trải qua một số điều chỉnh, mấy ngày kế tiếp, Văn Viễn tự ồ tâm tình rất tốt, hắn còn tu luyện dụng công quân đàn dưỡng thương, nội thương nhanh chóng hồi phục. Anh lờ mờ nhận thấy rằng mặc dù âm thanh của Guangling San mạnh mẽ và vô song, khi nó được sử dụng để chống lại Long Yuqing, nó đã phát huy sức mạnh rất lớn, nhưng dường như nó luôn có một số khuyết điểm,